Uzupełniający nabór kandydatów na ekspertów Komisji Oceny Projektów

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W ZAKRESIE OCENY MERYTRYCZNEJ PROJEKTÓW ZGŁASZANYCH O DOFINANSOWANIE W RAMACH SZWAJCARSKO – POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA LATA 2012 -2015

Projekt pn.: „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym pielęgniarzy/pielęgniarek ww. instytucji”. Projekt realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

W skład Komisji Oceny Projektów będą wchodzić eksperci z dziedziny inwestycji, szkoleń i polityki społecznej. Komisja będzie posiadać skład podstawowy i rezerwowy. Praca eksperta, wykonywana będzie za odpłatnością na podstawie umowy zlecenia. Informacje związane z pracą Komisji zamieszczono w Regulaminie prac Komisji Oceny Projektów – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 141/3265/12 z dnia 29 maja 2012 w sprawie w sprawie ustanowienia procedury wyboru członków Komisji Oceny Projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowanego w latach 2012-2015.

1. Ekspertem w dziedzinie inwestycji może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:

 Kryteria obligatoryjne:
a) posiada wykształcenie wyższe (magisterskie lub inżynierskie) lub wyższe wraz z uprawnieniami budowlanymi

b) posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu budownictwa i/lub infrastruktury technicznej i/lub innego zakresu w dziedzinach dotyczących inwestycji
c) posiada wiedzę w zakresie budownictwa i/lub infrastruktury technicznej
d) korzysta z pełni praw publicznych
e) posiada pełną zdolność do czynności prawnych
f) nie była karana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe
g) złożyła oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów


Kryteria dodatkowe (preferowane):

a) pełniła wcześniej funkcję eksperta/asesora z listy MRR, którego IZ rekomendowała / wskazała do powołania i spełnia warunki wymienione 
 w pkt. a) - g),
b) doświadczenie w tworzeniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
c) udział w podobnych ciałach opiniotwórczych i decyzyjnych (np. Regionalny Komitet Sterujący, Komisja oceny projektów, itp.).

 

3. Ekspertem w dziedzinie szkoleń może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:

 

Kryteria obligatoryjne:
a) posiada wykształcenie wyższe

b) posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu prowadzenia działalności szkoleniowej i szkoleń – minimum 200 godzin dydaktycznych
c) posiada wiedzę w zakresie prowadzenia działalności szkoleniowej i szkoleń
d) korzysta z pełni praw publicznych
e) posiada pełną zdolność do czynności prawnych
f) nie była karana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe
g) złożyła oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów

 

Kryteria dodatkowe (preferowane):
a) pełniła wcześniej funkcję eksperta/asesora z listy MRR, którego IZ rekomendowała / wskazała do powołania i spełnia warunki wymienione w pkt. a) - g),

b) doświadczenie w tworzeniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
c) udział w podobnych ciałach opiniotwórczych i decyzyjnych (np. Regionalny Komitet Sterujący, Komisja oceny projektów, itp.).
d) Ekspertem w dziedzinie polityki społecznej może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:

 

Kryteria obligatoryjne:
a) posiada wykształcenie wyższe z zakresu nauk humanistycznych

b) posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu polityki społecznej
c) posiada wiedzę w zakresie polityki społecznej
d) korzysta z pełni praw publicznych
e) posiada pełną zdolność do czynności prawnych
f) nie była karana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe
g) złożyła oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów

 

Kryteria dodatkowe (preferowane):
a) pełniła wcześniej funkcję eksperta/asesora z listy MRR, którego IZ rekomendowała / wskazała do powołania i spełnia warunki wymienione w pkt. a) - g),

b) doświadczenie w tworzeniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
c) udział w podobnych ciałach opiniotwórczych i decyzyjnych (np. Regionalny Komitet Sterujący, Komisja oceny projektów, itp.).

 

Wymagane dokumenty:
1. wypełniony formularz kwestionariusza osobowego, stanowiący załącznik Nr 1 do Procedury wyboru członków Komisji Oceny Projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowanego w latach 2012-2015,

2. list motywacyjny
3. kserokopie pierwszej, drugiej i trzeciej strony dowodu osobistego wydanego przed 1 stycznia 2001 r. albo kserokopia dowodu osobistego wydanego po 1 stycznia 2001 r.,
4. kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy lub inny dokument*

*Dokumentem potwierdzającym nabyte doświadczenie zawodowe jest zaświadczenie wydane przez dyrektora lub kierownika instytucji, w której kandydat jest zatrudniony, potwierdzające w sposób jednoznaczny minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu budownictwa i/lub infrastruktury technicznej i/lub innego zakresu w dziedzinach dotyczących inwestycji i/lub minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu prowadzenia działalności szkoleniowej i szkoleń – minimum 200 godzin dydaktycznych i/lub minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu polityki społecznej. W przypadku doświadczenia nabytego wcześniej, niezbędnym dokumentem jest kopia świadectwa pracy wraz z opisem sporządzonym przez kandydata dotyczącym wykonywanych czynności na danym stanowisku. W przypadku doświadczenia zdobytego podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej niezbędne jest przedłożenie wypisu z KRS/ewidencji działalności gospodarczej wraz z opisem sporządzonym przez kandydata dotyczącym zakresu wykonywanej działalności/świadczonych usług oraz ewentualnie referencje kontrahentów/ klientów.

5. oświadczenie zainteresowanego o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów, stanowiące załącznik Nr 2 do Procedury wyboru członków Komisji Oceny Projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowanego w latach 2012-2015,

6. oświadczenie osoby zainteresowanej, dotyczące spełnienia warunków, stanowiące załącznik Nr 3 do Procedury wyboru członków Komisji Oceny Projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowanego w latach 2012-2015 .
7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

Ocena kandydata będzie dokonana na podstawie złożonej oferty oraz rozmowy kwalifikacyjnej. 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów lub przesłać pocztą na wyżej podany adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na eksperta w Komisji Oceny Projektów SPPW” w terminie do dnia 14.08.2012 r. Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.rops.rzeszow.pl, na stronie www.sppw.rops.rzeszow.pl oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka przy ul. Hetmańskiej 120. KONTAKT TELEFONICZNY
(17) 850 84 11.

Załączniki:
1. Formularz kwestionariusza osobowego, stanowiący załącznik Nr 1 do Procedury wyboru członków Komisji Oceny Projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowanego w latach 2012-2015 plik do pobrania
2. Wzór oświadczenia zainteresowanego o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów, stanowiące załącznik Nr 2 do Procedury wyboru członków Komisji Oceny Projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowanego w latach 2012-2015 plik do pobrania plik do pobrania
3. Wzór oświadczenia osoby zainteresowanej, dotyczące spełnienia warunków, stanowiące załącznik Nr 3 do Procedury wyboru członków Komisji Oceny Projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowanego w latach 2012-2015 plik do pobrania
4. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 141/3265/12 z dnia 29 maja 2012 w sprawie w sprawie ustanowienia procedury wyboru członków Komisji Oceny Projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowanego w latach 2012-2015 plik do pobrania

Joomla templates by a4joomla

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz TU.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie plików cookies z tej witryny.