UCHWAŁA Nr 315/ 6562/10

UCHWAŁA Nr  315/ 6562/10

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

w RZESZOWIE

z dnia 5 października 2010

 

 

w sprawie udzielenia dotacji na realizację w 2010r. zadań z zakresu pomocy społecznej 
tj. opracowanie publikacji pn. „Diagnoza potrzeb mieszkańców oraz kadry domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie inwestycyjno - szkoleniowym na przykładzie wybranych typów instytucji pomocy społecznej w województwie podkarpackim”

 

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia12  marca 2004r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm) oraz art. 4 ust 1. pkt.1 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm), oraz art. 41 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm) oraz Uchwały Nr XXXII/595/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009-2015 oraz 

Uchwały Nr XLI/777/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2009r. 

w sprawie Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego z  organizacjami pozarządowymi w 2010 r. oraz Uchwały Nr XLI/764/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie Budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2010r. oraz Uchwały Nr 309/6312/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010r. zadań z zakresu pomocy społecznej tj. opracowanie publikacji pn. „Diagnoza potrzeb mieszkańców oraz kadry domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie inwestycyjno - szkoleniowym na przykładzie wybranych typów instytucji pomocy społecznej w województwie podkarpackim”

 

 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

uchwala co następuje :

 

§ 1

 

Udziela się z budżetu Województwa Podkarpackiego z działu 852-POMOC SPOŁECZNA, rozdział 85295 – REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ dotacji na realizację w  2010r. zadań z zakresu pomocy społecznej tj. opracowanie publikacji pn. 

„Diagnoza potrzeb mieszkańców oraz kadry domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie inwestycyjno - szkoleniowym na przykładzie wybranych typów instytucji pomocy społecznej w województwie podkarpackim” 

na kwotę w wysokości 30.000 zł – jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

  

§ 2

 

Informacja o podmiocie któremu udzielono dotacji zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, na tablicy ogłoszeń Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

 


§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Rzeszowie.

 

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

 

Joomla templates by a4joomla

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz TU.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie plików cookies z tej witryny.