Podinspektor do spraw świadczeń rodzinnych

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA  DWA WOLNE STANOWISKA  PRACY

Podinspektor  do spraw świadczeń rodzinnych
w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie – 2 stanowiska.

1.Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane z zakresu nauk społecznych lub ekonomicznych)
2) znajomość aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie samorządu województwa,
3)znajomość obsługi komputera na poziomie podstawowym (ogólna obsługa systemów: WINDOWS 2000 PROFESSIONAL, WINDOWS XP PROFESSIONAL oraz pakietu biurowego MS OFFICE),
4)  minimum trzyletni staż pracy.

 

2.  Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należy prowadzenie spraw związanych z realizacją przez Samorząd Województwa Podkarpackiego jego kompetencji wynikających z następujących ustaw i rozporządzeń:
1) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.),
2) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881, z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.),
5) rozporządzenia (EWG) Rady Nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. dotyczącego stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się w granicach Wspólnoty,
6) rozporządzenia (EWG) Rady Nr 574/72 z 21 marca 1972 r. ustalającego sposób stosowania rozporządzenia (EWG) Rady Nr 1408/71.
7) Decyzja nr 207 z dnia 7 kwietnia 2006 r. dotycząca interpretacji art. 76 i art. 79 ust. 3 rozporządzenia EWG nr 1408/71 oraz art.10 ust. 1 rozporządzenia EWG nr 574/72 dotyczących kumulacji świadczeń i zasiłków rodzinnych
8) Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

9) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
10) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 
11) Decyzja nr E 1 z dnia 12 czerwca 2009r. w sprawie praktycznych porozumień dotyczących okresu przejściowego dla wymiany danych drogą elektroniczną, o której mowa w art. 4 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009. 
12) Decyzja nr H1 z dnia 12 czerwca 2009r. dotycząca zasad przechodzenia od rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (EW) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009 oraz stosowania decyzji i zaleceń Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego,
13) Decyzja nr F1 z dnia 12 czerwca 2009r. dotycząca wykładni art. 68 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 odnoszącego się do zasad pierwszeństwa w przypadku zbiegu praw do świadczeń rodzinnych

3. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) dokumenty poświadczające wykształcenie,
4) kserokopie pierwszej, drugiej i trzeciej strony dowodu osobistego wydanego przed 1 stycznia 2001 r., albo kserokopia dowodu osobistego wydanego po 1 stycznia 2001 r.,
5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
8) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie lub Kadrach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 120 35-078 Rzeszów lub przesłać pocztą na wyżej podany adres z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowiska:  Podinspektora  do spraw świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie.

w terminie do dnia  7 luty  2011 r. Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:// www.rops.rzeszow.pl oraz na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm).

Dyrektor ROPS w Rzeszowie

(-) Mariola Zajdel-Ostrowska


Aktualizacja: 22.02.2011


WYNIK

Joomla templates by a4joomla

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz TU.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie plików cookies z tej witryny.