Doradca w projektach systemowych 7.1.1 I 7.1.2

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA  TRZY  WOLNE STANOWISKA PRACY (dwa i pół etatu)

DORADCA W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH 7.1.1 I 7.1.2

Inspektor do spraw  pomocy społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie- doradztwo w zakresie realizacji projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki”

1.  Wymagania niezbędne:

1) Wykształcenie wyższe,

2) Znajomość aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie samorządu województwa, a w szczególności dotyczących pomocy społecznej, (ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), oraz  ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593  z późń. zm.)

3) Znajomość obsługi komputera na poziomie podstawowym (ogólna obsługa systemów: WINDOWS 2000 PROFESSIONAL, WINDOWS XP PROFESSIONAL oraz pakietu biurowego MS OFFICE),

4) Co najmniej 3 letni staż pracy,

5) Doświadczenie  w realizacji projektów finansowanych ze środków UE (ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki),

6) Znajomość  ustawy o pomocy społecznej,

7) Znajomość ustawy o finansach publicznych,

8) Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,

9) Znajomość „Systemu realizacji PO KL”  ze szczególnym uwzględnieniem „Zasad realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”,

10) Samochód prywatny, prawo jazdy kat. B.

 

2. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:

1) Udzielanie wsparcia merytorycznego ośrodkom pomocy społecznej i powiatowym centrom  pomocy rodzinie
z terenu województwa podkarpackiego w zakresie realizacji projektów systemowych 7.1.1 i 7.1.2 – praca również
w terenie.

2) Sporządzanie sprawozdań z przepracowanego doradztwa.

3) Prowadzenie dokumentacji związanej  z bieżącą działalnością i archiwizacja danych.

4) Współpraca z instytucjami i organizacjami w ramach projektów systemowych OPS i PCPR.

3. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys (CV),
List motywacyjny,

2) Dokumenty poświadczające wykształcenie,

3) Kserokopie pierwszej, drugiej i trzeciej strony dowodu osobistego wydanego przed 1 stycznia 2001 r. albo kserokopia dowodu osobistego wydanego po 1 stycznia 2001 r.,

4) Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

5) Oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

6) Kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy,

7) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie lub Kadrach  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów lub przesłać pocztą na wyżej podany adres z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko
Inspektora do spraw  pomocy społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w terminie do dnia   07.02.2011r. Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.rops.rzeszow.pl oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka przy ul. Hetmańskiej 120.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).”

 

Dyrektor ROPS w Rzeszowie

(-) Mariola Zajdel-Ostrowska


Aktualizacja: 22.02.2011


WYNIK

Joomla templates by a4joomla

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz TU.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie plików cookies z tej witryny.