Podinspektor ds. badań i analiz

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISK0 PRACY

Podinspektor ds. badań i analiz – 1 etat

w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Zatrudnienie w ramach projektu „ Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

1.  Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane z zakresu nauk społecznych lub ekonomicznych )

2) znajomość aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie samorządu województwa, ,
3) znajomość obsługi komputera na poziomie podstawowym (ogólna obsługa systemów: WINDOWS 2000 PROFESSIONAL, WINDOWS XP PROFESSIONAL oraz pakietu biurowego MS OFFICE).

4) znajomość zagadnień dotyczących EFS oraz dokumentów dotyczących polityki regionalnej UE ze szczególnym uwzględnieniem projektu  „Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013”

5) wiedza z zakresu pomocy i integracji społecznej, w tym znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

6) minimum roczny staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

-doświadczenie w organizacji i prowadzeniu badań społecznych,

-praktyczna znajomość statystyki oraz programu EXCEL ( lub pokrewnych),

-znajomość i praktyczna umiejętność stosowania metod i technik prowadzenia badań społecznych ,

 

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:

1) realizacja  zadań w ramach projektu współfinansowanego ze środków unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Pogram Operacyjny Kapitał Ludzki w związku z   nowoutworzonym Obserwatorium Integracji Społecznej

2) analiza źródeł pierwotnych i wtórnych oraz danych statystycznych,

3) organizacja procesu badawczego,

4) przeprowadzenie badań,

5) opracowanie analiz i raportów badawczych,

6) sporządzanie rekomendacji i zaleceń z przeprowadzonych badań,

7) prezentacja i promocja wyników badań.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) dokumenty poświadczające wykształcenie,
4) kserokopie pierwszej, drugiej i trzeciej strony dowodu osobistego wydanego przed 1 stycznia 2001 r. albo kserokopia dowodu osobistego wydanego po 1 stycznia 2001 r.,
5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
7) kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy,
8) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie lub Kadrach  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów lub przesłać pocztą na wyżej podany adres z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: „Podinspektor ds. badań i analiz w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w terminie do dnia: 07 luty 2011 r. Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.rops.rzeszow.pl  oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka przy ul. Hetmańskiej 120.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).”

Dyrektor ROPS w Rzeszowie

(-) Mariola Zajdel-Ostrowska


Aktualizacja: 22.02.2011

WYNIK

Joomla templates by a4joomla

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz TU.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie plików cookies z tej witryny.