INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Rola i oddziaływanie wybranych form terapii zajęciowej na aktywizację osób z niepełnosprawnościami”

W dniu 08.09.2021 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Wspierania Warsztatów Terapii Zajęciowej „MOST”, ul. Załęska 7A, 35-322 Rzeszów, na realizację zadania publicznego pn.: „Rola i oddziaływanie wybranych form terapii zajęciowej na aktywizację osób z niepełnosprawnościami”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce: Rehabilitacja - Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji – Tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2020.1057 ze zm.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać:

 • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35 - 045 Rzeszów,
 • osobiście w siedzibie ROPS - ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów (poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30).

w terminie do 22 września 2021 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie).

Do pobrania:


Przyjęcie „Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030”.

Uchwałą nr XXXV/563/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca 2021 r. został przyjęty „Wojewódzki Program na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030”.

Treść programu


Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych  i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030”

Na mocy Uchwały Nr 249/4926/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021 r. przeprowadzono w dniach od 3 lutego 2021 r. do 24 lutego 2021 r.  konsultacje społeczne projektu „Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030”. Do udziału w konsultacjach zostały zaproszone organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz dodatkowo jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego. Projekt Programu przekazano do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, celem wydania opinii.

Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie www.rops.rzeszow.pl w zakładce Aktualności oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Zainteresowane organizacje oraz jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego mogły przekazać swoje uwagi na Formularzu zgłaszania uwag i wniosków, dostarczając go do Regionalnego Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35–045 Rzeszów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

W okresie trwania konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi.

W dniu 17 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, na którym poddano szczegółowej dyskusji zapisy Wojewódzkiego Programu. Uchwałą Nr 38/V/1/2021 Rada zaopiniowała pozytywnie projekt z uwzględnieniem zgłoszonych zmian, tj.:  

 1. W celu szczegółowym nr 1: Profilaktyka i ograniczanie skutków niepełnosprawności poprzez wzrost efektywności wsparcia w zakresie rehabilitacji, zaproponowano zmianę nazwy zadania pierwszego poprzez dodanie słowa „popularyzacja”, tj. „Popularyzacja i wspieranie działań w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych”
 2. W celu szczegółowym nr 2: Tworzenie warunków do podnoszenia poziomu wykształcenia i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, zaproponowano zmianę nazwy zadania drugiego poprzez dodanie słowa „włączającej”, tj. „Promowanie edukacji, w tym edukacji integracyjnej i włączającej” oraz zmianę skrótu ON na „osób z niepełnosprawnościami” w zadaniu trzecim.
 3. W celu szczegółowym nr 3: Tworzenie warunków do integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami, zaproponowano zmianę nazwy celu szczegółowego na „Tworzenie warunków do włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami”, oraz zmianę nazwy zadania drugiego poprzez dodanie „rozwój środowiskowych form wsparcia”, tj. „Rozwój środowiskowych form wsparcia, w tym opieki wytchnieniowej/asystentury dla osób z niepełnosprawnościami”.

Uwagi zostały uwzględnione w całości.

Projekt Programu uzyskał również pozytywną opinię Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego (Uchwała nr 3/2/2021 z dnia 19 lutego 2021 r.).

Więcej artykułów…

 1. UCHWAŁA Nr 228/4542/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Praca Zawodowa Sukcesem Osób z Niepełnosprawnością".
 2. INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „ Program profilaktyki covid19”
 3. INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „ Rehabilitacja poprzez sport”
 4. UCHWAŁA NR XXVIII/478/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 26 października 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/357/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku
 5. INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „ Praca Zawodowa Sukcesem Osób z Niepełnosprawnością.”
 6. UCHWAŁA Nr 189/3915/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.
 7. Uchwała Nr 176/3676/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 07 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020
 8. UCHWAŁA Nr 161/3442/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.
 9. UCHWAŁA NR XXII/357/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.
 10. WYKAZ OFERT PO OCENIE FORMALNEJ – dotyczy otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Uchwałą nr 124/2901/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020 r., na realizację w 2020 roku zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020
Joomla templates by a4joomla

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz TU.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie plików cookies z tej witryny.