Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Aby NIKT nie czuł się wykluczony”

22 listopada 2021 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz na realizację zadania publicznego p.n. „Aby NIKT nie czuł się wykluczony”.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce Polityka Społeczna – Wojewódzki Program Pomocy Społecznej - tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1057  ze zm.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

 Uwagi należy zgłaszać:

 • pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, portiernia / poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30),
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.

Do pobrania:


INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego p.n.: „Zmień wspomaganie w mądre działanie 2.0” przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej.

W dniu 6 października 2021r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej na realizację zadania publicznego  p.n.: „Zmień wspomaganie w mądre działanie 2.0”. 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl (w zakładce: Profilaktyka uzależnień – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Tryb pozakonkursowy). 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2057 z późn. zm. ) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 Uwagi zgłaszać można:

 • pisemnie w godzinach pracy ROPS w Rzeszowie (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, pok. nr 218  /II piętro/  poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30),
 • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • listownie na adres: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hetmańska 9
35-045 Rzeszów

 w terminie do dnia 18 października 2021 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie).

 Do pobrania:


INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego p.n.: „3 Kroki ze Strzelcem do Wolności od Uzależnień” przez Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”

W dniu 2 sierpnia 2021r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” na realizację zadania publicznego p.n.: „3 Kroki ze Strzelcem do Wolności od Uzależnień”. 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl (w zakładce: Profilaktyka uzależnień – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Tryb pozakonkursowy). 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm. ) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 Uwagi zgłaszać można:

 • pisemnie w godzinach pracy ROPS w Rzeszowie (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, pok. nr 218  /II piętro/  poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30),
 • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • listownie na adres: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hetmańska 9
35-045 Rzeszów

w terminie do dnia 10 sierpnia 2021 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie).

Do pobrania:


INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego p.n.: Wejdź na dobrą drogę – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące ryzyka uzależnień we współczesnym świecie przez Fundację Pomagam bo kocham im. Bł. Ks. Władysława Findysza.

W dniu 29.06.2021 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Fundację Pomagam bo kocham im. Bł. Ks. Władysława Findysza na realizację zadania publicznego  p.n. Wejdź na dobrą drogę – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące ryzyka uzależnień we współczesnym świecie.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl (w zakładce: Profilaktyka uzależnień – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Tryb pozakonkursowy). 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2057 z późn. zm. ) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi zgłaszać można:

 • pisemnie w godzinach pracy ROPS w Rzeszowie (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, pok. nr 218  /II piętro/  poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30),
 • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • listownie na adres: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hetmańska 9
35-045 Rzeszów

w terminie do dnia 8 lipca 2021 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie).

Do pobrania:


Więcej artykułów…

 1. UCHWAŁA Nr 277 / 5534 / 21 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 (kontynuacja WPPPwR na lata 2014 - 2020)”
 2. UCHWAŁA Nr 277 / 5535 / 21 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na organizację w 2021 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
 3. UCHWAŁA Nr 277 / 5536 / 21 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (kontynuacja WPPN na lata 2017 – 2020)”
 4. UCHWAŁA Nr 277 / 5537 / 21 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 (kontynuacja WPPiRPA na lata 2014 – 2020)”
 5. UCHWAŁA Nr 212 / 4312 / 20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 20 października 2020 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2020 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 6. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2020 ROKU SZKOLEŃ DLA OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY W RODZINIE
 7. INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t.j.) na realizację zadania publicznego p.n.: „Zmień wspomaganie w mądre działanie” przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej.
 8. INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t.j.) na realizację zadania publicznego p.n.: Zdrowe ciało, zdrowy duch przez Fundację Kompas
 9. WYKAZ OFERT, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty Konkurs ofert ogłoszony Uchwałą Nr 176/3676/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 lipca 2020 r. na realizację w 2020 roku zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008
 10. INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t.j.) na realizację zadania publicznego p.n.: „IV Bieszczadzkie Trzeźwe Wesele – Myczkowce 2020” przez Stowarzyszenie Wesele Wesel
Joomla templates by a4joomla

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz TU.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie plików cookies z tej witryny.