Informacje o koordynatorze

Informacje o koordynatorze

Data publikacji: 2022-08-22

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), Zarządzeniem Nr 40/2022 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie wyznaczono:
- Panią Justynę Augustyn – do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie, e-mail: dostepnosc@rops.rzeszow.pl, nr telefonu: 17 747 06 22.

Do zadań Koordynatora należy przede wszystkim:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Ośrodek,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • monitorowanie działalności Ośrodka w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Metryczka:

 • Opublikowano dnia:

  2022-08-22 08:38

 • Autor:

 • Ostatnia modyfikacja:

  2023-03-27 11:28

 • Osoba modyfikująca:

Historia zmian: