Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Data publikacji: 2022-08-22

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie – ogólna klauzula informacyjna

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Rzeszowie. Kontakt z administratorem:

 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów,
 • telefonicznie pod numerami (17) 850 79 20, (17) 747 06 00,
 • pocztą elektroniczną na adres sekretariat@rops.rzeszow.pl.
 1. Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Damian Chaber.

Kontakt z inspektorem:

 • pocztą elektroniczną na adres iod@rops.rzeszow.pl,
 • listownie na adres Urzędu z dopiskiem inspektor ochrony danych lub

Z IOD należy kontaktować się wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym realizacji praw.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie najczęściej w związku z wypełnieniem prawnego obowiązku ciążącego na administratorze oraz wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, zostaniecie Państwo poproszeni o jej dobrowolne wyrażenie.

Szczegółowe cele i podstawy prawne przetwarzania znajdują się w klauzulach informacyjnych przekazywanych podczas przekazywania przez Państwa danych osobowych. O cel przetwarzania i jego zgodność z prawem, możecie Państwo dopytać pracownika zajmującego się sprawą lub IOD.

 1. Okres przechowywania danych

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas określony w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane przekazane na podstawie zgody będą przetwarzane na czas realizacji celu przetwarzania lub do momentu wycofania zgody.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych mogą być operatorzy pocztowi, podmioty obsługujące doręczenia elektroniczne oraz firmy, które będą odpowiedzialne za serwis systemów teleinformatycznych. Dokładne informacje w tym zakresie będą przekazywane w dokumentach okazywanych podczas pozyskiwania Państwa danych osobowych.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu:

 • prawo dostępu do danych, otrzymania ich kopii oraz sprostowania danych, które są nieaktualne lub nieprawidłowe,
 • prawo do usunięcia danych, jeśli zachodzą odpowiednie przesłanki,
 • prawo do cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

Przysługiwanie konkretnych praw może być również związane z przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych.

 1. Informacja o wymogu podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych najczęściej będzie miało charakter wymogu prawnego. Jeśli podanie niektórych kategorii nie będzie wymagane, zostaniecie poinformowani o dobrowolności ich przekazania oraz o przewidywanych konsekwencjach ich niepodania.

Metryczka:

 • Opublikowano dnia:

  2022-08-22 07:58

 • Autor:

 • Ostatnia modyfikacja:

  2022-08-22 07:58

 • Osoba modyfikująca:

Historia zmian: