Aktualności

Nabór na dwa wolne stanowiska pracy PODINSPEKTOR - Psycholog - pełen etat

Data publikacji: 2023-03-29

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKA PRACY

PODINSPEKTOR - Psycholog - pełny etat 

w Oddziale Ośrodek Adopcyjny
w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze (763 KB, PDF)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (106 KB, PDF)


Metryczka:

 • Opublikowano dnia:

  2023-03-29 11:50

 • Autor:

  Jerzy Kucabiński

 • Ostatnia modyfikacja:

  2023-03-29 11:50

 • Osoba modyfikująca:

  Jerzy Kucabiński

Historia zmian:

 • 2023-03-29 11:50

  Jerzy Kucabiński

  Pierwsza publikacja

  zobacz wersję

Uchwała Nr 474/9866/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Data publikacji: 2023-03-28

Metryczka:

 • Opublikowano dnia:

  2023-03-28 13:53

 • Autor:

  Jerzy Kucabiński

 • Ostatnia modyfikacja:

  2023-03-29 08:59

 • Osoba modyfikująca:

  Jerzy Kucabiński

Historia zmian:

 • 2023-03-28 13:53

  Jerzy Kucabiński

  Pierwsza publikacja

  zobacz wersję

Uchwała Nr 474/9865/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Data publikacji: 2023-03-28

Metryczka:

 • Opublikowano dnia:

  2023-03-28 13:52

 • Autor:

  Jerzy Kucabiński

 • Ostatnia modyfikacja:

  2023-03-29 08:59

 • Osoba modyfikująca:

  Jerzy Kucabiński

Historia zmian:

 • 2023-03-28 13:52

  Jerzy Kucabiński

  Pierwsza publikacja

  zobacz wersję

UCHWAŁA NR 474 / 9867 / 23 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki uzależnień.

Data publikacji: 2023-03-28

Metryczka:

 • Opublikowano dnia:

  2023-03-28 13:46

 • Autor:

  Jerzy Kucabiński

 • Ostatnia modyfikacja:

  2023-03-28 13:46

 • Osoba modyfikująca:

  Jerzy Kucabiński

Historia zmian:

 • 2023-03-28 13:46

  Jerzy Kucabiński

  Pierwsza publikacja

  zobacz wersję

UCHWAŁA Nr 474/9868/23 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz pomocy społecznej

Data publikacji: 2023-03-28

Metryczka:

 • Opublikowano dnia:

  2023-03-28 13:35

 • Autor:

  Jerzy Kucabiński

 • Ostatnia modyfikacja:

  2023-03-28 13:37

 • Osoba modyfikująca:

  Jerzy Kucabiński

Historia zmian:

 • 2023-03-28 13:37

  Jerzy Kucabiński

  Wersja zmodyfikowana

  zobacz wersję
 • 2023-03-28 13:35

  Jerzy Kucabiński

  Pierwsza publikacja

  zobacz wersję
Data publikacji: 2023-03-24

W dniu 24 marca 2023 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta, złożona przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej na realizację zadania publicznego pn. „Profilaktyka wczoraj, dziś i jutro”.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce Profilaktyka Uzależnień – Przeciwdziałanie uzależnieniom - tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 poz. 1327 z późn. zm.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

 • pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, portiernia /poniedziałek-piątek/ w godzinach 7.30-15.30)
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: l.kosiba@rops.rzeszow.pl,
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

 w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

 Do pobrania:


Metryczka:

 • Opublikowano dnia:

  2023-03-24 14:18

 • Autor:

  Jerzy Kucabiński

 • Ostatnia modyfikacja:

  2023-03-24 14:18

 • Osoba modyfikująca:

  Jerzy Kucabiński

Historia zmian:

 • 2023-03-24 14:18

  Jerzy Kucabiński

  Pierwsza publikacja

  zobacz wersję