Aktualności

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR - Psycholog - pełny etat

Data publikacji: 2023-12-01

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTOR - Psycholog - pełny etat 

w Oddziale Ośrodek Adopcyjny
w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze (202 KB, PDF)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (106 KB, PDF)

 


Metryczka:

 • Opublikowano dnia:

  2023-12-01 14:10

 • Autor:

 • Ostatnia modyfikacja:

  2023-12-01 14:10

 • Osoba modyfikująca:

Historia zmian:

Nabór kandydatów do pracy na dwa wolne stanowiska urzędnicze: od Inspektor do Specjalista

Data publikacji: 2023-11-24

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKA PRACY

od Inspektor do Specjalista - pełny etat 

w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze (160 KB, PDF)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (106 KB, PDF)


 

Metryczka:

 • Opublikowano dnia:

  2023-11-24 20:57

 • Autor:

 • Ostatnia modyfikacja:

  2023-11-28 08:58

 • Osoba modyfikująca:

Historia zmian:

Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze: od Inspektor do Specjalista

Data publikacji: 2023-11-24

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

od Inspektor do Specjalista - pełny etat 

w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze (159 KB, PDF)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (106 KB, PDF)


 

Metryczka:

 • Opublikowano dnia:

  2023-11-24 20:52

 • Autor:

 • Ostatnia modyfikacja:

  2023-11-28 08:58

 • Osoba modyfikująca:

Historia zmian:

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: Pomoc Mikołajkowa dla najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży.

Data publikacji: 2023-11-23

W dniu 21 listopada 2023 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta, złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Wołkowyi na realizację zadania publicznego pn.: Pomoc Mikołajkowa dla najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę  w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl. w zakładce Polityka Społeczna - Wojewódzki Program Pomocy Społecznej - tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2023 poz. 571 t.j.) każdy, w terminie
7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

 • pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, portiernia /poniedziałek-piątek/ w godzinach 7.30-15.30)
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: b.krawczyk@rops.rzeszow.pl;
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

 w terminie do dnia 30 listopada 2023 r.

Do pobrania:

Metryczka:

 • Opublikowano dnia:

  2023-11-23 15:39

 • Autor:

 • Ostatnia modyfikacja:

  2023-11-23 15:40

 • Osoba modyfikująca:

Historia zmian:

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Podniesienie kwalifikacji członków Zespołów Interdyscyplinarnych z Miast naprawach powiatu z terenu województwa podkarpackiego”.

Data publikacji: 2023-11-23

W dniu 22 listopada 2023 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta, złożona przez Fundację na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS na realizację zadania publicznego pn. „Podniesienie kwalifikacji członków Zespołów Interdyscyplinarnych z Miast na prawach powiatu z terenu województwa podkarpackiego”.
Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej /www.rops.rzeszow.pl/ w zakładce: Profilaktyka Uzależnień – Przeciwdziałanie przemocy domowej - tryb pozakonkursowy.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2023 r. poz. 571 t.j.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

 • pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, portiernia /poniedziałek-piątek/ w godzinach 7.30-15.30)
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: l.kosiba@rops.rzeszow.pl,
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

 w terminie do dnia 30.11.2023 r.

 Do pobrania:

Metryczka:

 • Opublikowano dnia:

  2023-11-23 15:28

 • Autor:

 • Ostatnia modyfikacja:

  2023-11-23 15:28

 • Osoba modyfikująca:

Historia zmian:

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „ŚWIĄTECZNA BOMBKA ŻYCZEŃ”

Data publikacji: 2023-11-17

17.11.2023 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Fundację Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II „WZRASTANIE” na realizację zadania publicznego p.n. „ŚWIĄTECZNA BOMBKA ŻYCZEŃ”.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce Polityka Społeczna – Wojewódzki Program Pomocy Społecznej - tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U.  z 2023 r. poz. 571 t.j.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

 • pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30),
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: a.koziol@rops.rzeszow.pl
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

w terminie do dnia 24 listopada 2023 r.

 Do pobrania:

Metryczka:

 • Opublikowano dnia:

  2023-11-17 13:09

 • Autor:

 • Ostatnia modyfikacja:

  2023-11-17 13:09

 • Osoba modyfikująca:

Historia zmian:

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Mikołajki w PSONI Koło w Jarosławiu”.

Data publikacji: 2023-11-17

W dniu 13 listopada 2023 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław, na realizację zadania publicznego pn. Mikołajki w PSONI Koło w Jarosławiu”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce: Rehabilitacja - Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji – Tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać:

 • drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl; a.radzik@rops.rzeszow.pl,
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 
  35-045 Rzeszów,
 • osobiście w siedzibie ROPS - ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów (poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30). 

w terminie do 24 listopada 2023 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie). 

 Do pobrania:

Metryczka:

 • Opublikowano dnia:

  2023-11-17 11:37

 • Autor:

 • Ostatnia modyfikacja:

  2023-11-17 11:37

 • Osoba modyfikująca:

Historia zmian:

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wigilijne spotkanie informacyjno-integracyjne dla Osób z Niepełnosprawnościami”.

Data publikacji: 2023-11-17

W dniu 16 listopada 2023 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Fundację Podaruj Miłość w Boguchwale, na realizację zadania publicznego
pn. „Wigilijne spotkanie informacyjno-integracyjne dla Osób z Niepełnosprawnościami”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce: Rehabilitacja - Wojewódzki Program na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu - Tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać:

 • drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl; m.kwasniak@rops.rzeszow.pl,
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 
  35-045 Rzeszów,
 • osobiście w siedzibie ROPS - ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów (poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30). 

w terminie do 24 listopada 2023 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie). 

 Do pobrania:

Metryczka:

 • Opublikowano dnia:

  2023-11-17 11:34

 • Autor:

 • Ostatnia modyfikacja:

  2023-11-17 11:34

 • Osoba modyfikująca:

Historia zmian: