Aktualności

W dniu 28 maja 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym , na którym wyłoniono:

Data publikacji: 2024-05-29

Metryczka:

 • Opublikowano dnia:

  2024-05-29 10:55

 • Autor:

 • Ostatnia modyfikacja:

  2024-05-29 10:56

 • Osoba modyfikująca:

Historia zmian:

Uchwała Nr 7/152/24 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28.05.2024 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2024 roku zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie pieczy zastępczej

Data publikacji: 2024-05-29

Metryczka:

 • Opublikowano dnia:

  2024-05-29 10:18

 • Autor:

 • Ostatnia modyfikacja:

  2024-05-29 10:18

 • Osoba modyfikująca:

Historia zmian:

Uchwała Nr 7/153/24 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28.05.2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie pomocy społecznej

Data publikacji: 2024-05-28

Do pobrania:

 1. w wersji PDF
 2. w wersji WORD

 

Metryczka:

 • Opublikowano dnia:

  2024-05-28 14:22

 • Autor:

 • Ostatnia modyfikacja:

  2024-05-28 14:23

 • Osoba modyfikująca:

Historia zmian:

Nabór kandydatów na jedno wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Oddziału Projektów i Funduszy - (1 etat)

Data publikacji: 2024-05-23

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

Ogłasza nabór kandydatów do pracy na jedno wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Oddziału Projektów i Funduszy - (1 etat)

w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze (160 KB, PDF)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (106 KB, PDF)


Metryczka:

 • Opublikowano dnia:

  2024-05-23 11:49

 • Autor:

 • Ostatnia modyfikacja:

  2024-05-23 11:49

 • Osoba modyfikująca:

Historia zmian:

Nabór kandydatów na jedno wolne stanowisko urzędnicze: od Inspektor do Specjalista -
(1/2 etatu) - Doradca w projekcie „Społeczna Równowaga”

Data publikacji: 2024-05-23

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

Ogłasza nabór kandydatów do pracy na jedno wolne stanowisko urzędnicze

od Inspektor do Specjalista - (1/2 etatu)
Doradca w projekcie „Społeczna Równowaga”

w Oddziale Projektów i Funduszy
w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze (160 KB, PDF)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (106 KB, PDF)


Metryczka:

 • Opublikowano dnia:

  2024-05-23 11:47

 • Autor:

 • Ostatnia modyfikacja:

  2024-05-23 11:47

 • Osoba modyfikująca:

Historia zmian:

Nabór kandydatów na jedno wolne stanowisko urzędnicze: od Inspektor do Specjalista - (1 etat)
Doradca w projekcie „Społeczna Równowaga”

Data publikacji: 2024-05-23

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

Ogłasza nabór kandydatów do pracy na jedno wolne stanowisko urzędnicze

od Inspektor do Specjalista - (1 etat)
Doradca w projekcie „Społeczna Równowaga”

w Oddziale Projektów i Funduszy
w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze (160 KB, PDF)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (106 KB, PDF)


Metryczka:

 • Opublikowano dnia:

  2024-05-23 11:43

 • Autor:

 • Ostatnia modyfikacja:

  2024-05-23 11:43

 • Osoba modyfikująca:

Historia zmian:

Nabór kandydatów na jedno wolne stanowisko urzędnicze: od Inspektor do Specjalista - (1 etat)
Specjalista regionalny ds. procesu Deinistytucjonalizacji (DI) i Centrum Usług Społecznych (CUS) w projekcie „Społeczna Równowaga”

Data publikacji: 2024-05-23

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

Ogłasza nabór kandydatów do pracy na jedno wolne stanowisko urzędnicze

od Inspektor do Specjalista - (1 etat)
Specjalista regionalny ds. procesu Deinistytucjonalizacji (DI) i Centrum Usług Społecznych (CUS) w projekcie „Społeczna Równowaga”

w Oddziale Projektów i Funduszy

w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze (160 KB, PDF)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (106 KB, PDF)


Metryczka:

 • Opublikowano dnia:

  2024-05-23 11:40

 • Autor:

 • Ostatnia modyfikacja:

  2024-05-23 11:40

 • Osoba modyfikująca:

Historia zmian:

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zdrowa rodzina to trzeźwa rodzina”.

Data publikacji: 2024-05-21

W dniu 20.05.2024 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta, złożona przez Stowarzyszenie „Zagubione owce” na realizację zadania publicznego pn„Zdrowa rodzina to trzeźwa rodzina”.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce: Profilaktyka Uzależnień – Przeciwdziałanie uzależnieniom - tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U.  z 2023 r. poz. 571 t.j.) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać:

 • pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, Kancelaria /poniedziałek-piątek/ w godzinach 7.30-15.30)
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: l.kosiba@rops.rzeszow.pl,
 • listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

 w terminie do dnia 28.05.2024 r.

 Do pobrania:


Metryczka:

 • Opublikowano dnia:

  2024-05-21 13:20

 • Autor:

 • Ostatnia modyfikacja:

  2024-05-21 22:33

 • Osoba modyfikująca:

Historia zmian: