INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty p.n. „Dzieci i młodzież wolna od uzależnień – wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych”

INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) na realizację zadania publicznego pt. „Dzieci i młodzież wolna od uzależnień – wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych" przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

W dniu 6 lipca 2016 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej na realizację zadania publicznego p.n. "Dzieci i młodzież wolna od uzależnień – wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych".

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl, w zakładce: Profilaktyka – Tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi zgłaszać można pisemnie w godzinach pracy ROPS w Rzeszowie (ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, sekretariat – pok. nr 313 /III piętro/ poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30), drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz listownie na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hetmańska 120
35-078 Rzeszów

w terminie do dnia 18 lipca 2016 r.

W załączeniu oferta.

INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty - "WAKACYJNY CZAS NA ROZWÓJ TALENTÓW W SAM RAZ!”

INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) na realizację zadania publicznego pt. "WAKACYJNY CZAS NA ROZWÓJ TALENTÓW W SAM RAZ!” przez Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła z Miejsca Piastowego.

W dniu 2 czerwca 2016 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła z Miejsca Piastowego na realizację zadania publicznego p.n. "WAKACYJNY CZAS NA ROZWÓJ TALENTÓW W SAM RAZ!”

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl, w zakładce: Profilaktyka – Tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi zgłaszać można pisemnie w godzinach pracy ROPS w Rzeszowie (ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, sekretariat – pok. nr 313 /III piętro/ poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30), drogą elektroniczną na adres e-mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

oraz listownie na adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hetmańska 120
35-078 Rzeszów
w terminie do dnia 14 czerwca 2016 r.

W załączeniu oferta.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2016 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH OKREŚLONYCH W WOJEWÓDZKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2012 - 2016.

Uchwała Nr 152 / 3195 / 16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 - 2016.


Do pobrania:
- treść uchwały
- załącznik do uchwały


Pozostałe dokumenty znajdziecie Państwo do pobrania w zakładce Profilaktyka uzależnień - Do pobrania

WYKAZ WSZYSTKICH OFERT, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje w 2016 r. zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2016 (Uchwała Nr 152/3165/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 1 marca 2016 r.) wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych.


Uprzejmie informujemy, iż posiedzenie komisji konkursowej oceniającej pod względem merytorycznym oferty złożone do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych określonych w WOJEWÓDZKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2012 – 2016 odbędzie sie w dniu 25 kwietnia 2016 r. od godz. 8:30 w sali konferencyjnej (pok. 344) ROPS, ul. Hetmańska 120.
Ww. ocenie podlegać będą jedynie oferty spełniające wymogi formalne - zgodnie z pkt. X.2.b ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.


OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Uchwała Nr 171 / 3543 / 16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2016 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2016.

Załącznik Nr 1 – wykaz podmiotów, których oferty zostały objęte dofinansowaniem.
Załącznik Nr 2 – wykaz podmiotów, których oferty nie otrzymały dofinansowania.

INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. "MŁODZIEŻ – RODZINA -SAMORZĄD” przez Fundację Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II z Buska Zdroju.

W dniu 18 lutego 2016 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Fundację Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II z Buska Zdroju na realizację zadania publicznego p.n. " MŁODZIEŻ – RODZINA -SAMORZĄD”

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl, w zakładce: Profilaktyka – Tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi zgłaszać można pisemnie w godzinach pracy ROPS w Rzeszowie (ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, sekretariat – pok. nr 313 /III piętro/ poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30), drogą elektroniczną na adres e-mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

oraz listownie na adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hetmańska 120
35-078 Rzeszów
w terminie do dnia 26 lutego 2016 r.

w załączeniu oferta

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2016 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH OKREŚLONYCH W WOJEWÓDZKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2014 - 2020.

Uchwała Nr 146 /  3091 / 16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020.

 

Do pobrania:

- treść uchwały

- załącznik do uchwały

 

Pozostałe dokumenty znajdziecie Państwo do pobrania w zakładce http://www.rops.rzeszow.pl/profilaktyka-uzaleznien-2/do-pobrania-sp-2141313251

 

WYKAZ WSZYSTKICH OFERT, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje w 2016 r. zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 (Uchwała Nr 146/3091/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 lutego 2016 r.) wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych.


INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż posiedzenie komisji konkursowej oceniającej pod względem merytorycznym oferty złożone do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych określonych w WOJEWÓDZKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2014 – 2020 odbędzie sie w dniach: 18 i 20 kwietnia 2016 roku od godz. 8:30 w sali konferencyjnej (pok. 344) ROPS, ul. Hetmańska 120.
Ww. ocenie podlegać będą jedynie oferty spełniające wymogi formalne - zgodnie z pkt. X.2.b ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.


OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Uchwała Nr 171 / 3541 / 16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2016 roku zadań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020.

Załącznik Nr 1 – wykaz podmiotów, których oferty zostały objęte dofinansowaniem.

Załącznik Nr 2 – wykaz podmiotów, których oferty nie otrzymały dofinansowania.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2016 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH OKREŚLONYCH W WOJEWÓDZKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 - 2020.

Uchwała Nr 146 /  3090 / 16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 - 2020.

 

Do pobrania:

- treść uchwały

- załącznik do uchwały

 

Pozostałe dokumenty znajdziecie Państwo do pobrania w zakładce http://www.rops.rzeszow.pl/profilaktyka-uzaleznien-2/do-pobrania-sp-2141313251

WYKAZ WSZYSTKICH OFERT, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje w 2016 r. zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020 (Uchwała Nr 146/3090/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 lutego 2016 r.) wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych.


INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż posiedzenie komisji konkursowej oceniającej pod względem merytorycznym oferty złożone do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych określonych w WOJEWÓDZKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 – 2020 odbędzie sie w dniach od 13 do 15 kwietnia 2016 roku od godz. 830 w sali konferencyjnej (pok. 344) ROPS, ul. Hetmańska 120.
Ww. ocenie podlegać będą jedynie oferty spełniające wymogi formalne - zgodnie z pkt. X.2.b ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.


OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Uchwała Nr 171 / 3542 / 16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2016 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020.

Załącznik Nr 1 – wykaz podmiotów, których oferty zostały objęte dofinansowaniem.

Załącznik Nr 2 – wykaz podmiotów, których oferty nie otrzymały dofinansowania.

INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty - na realizację zadania publicznego pt. "Szkolenia policjantów ogniw patrolowo – interwencyjnych

INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. "Szkolenia policjantów ogniw patrolowo – interwencyjnych komend Miejskich i Powiatowych Policji woj. podkarpackiego w zakresie oddziaływań na osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie, cz. III” przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” ze Stalowej Woli.

W dniu 19 października 2015 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” ze Stalowej Woli na realizację zadania publicznego p.n. "Szkolenia policjantów ogniw patrolowo – interwencyjnych komend Miejskich i Powiatowych Policji woj. podkarpackiego w zakresie oddziaływań na osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie, cz. III”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl (w zakładce: Profilaktyka uzależnień, Informacje, raporty, badania).

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi zgłaszać można pisemnie w godzinach pracy ROPS w Rzeszowie (ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, sekretariat – pok. nr 313 /III piętro/ poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30), drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz listownie na adres:


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hetmańska 120
35-078 Rzeszów
w terminie do dnia 29 października 2015 r.

W załączeniu oferta

INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego pt. "Zakazane piosenki” przez Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC” z Rzeszowa.

INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. "Zakazane piosenki" przez Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC" z Rzeszowa.

W dniu 21 września 2015 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC" z Rzeszowa na realizację zadania publicznego p.n. "Zakazane piosenki"

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl (w zakładce: Profilaktyka uzależnień, Informacje, raporty, badania).

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi zgłaszać można pisemnie w godzinach pracy ROPS w Rzeszowie (ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, sekretariat – pok. nr 313 /III piętro/ poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30), drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz listownie na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hetmańska 120
35-078 Rzeszów
w terminie do dnia 1 października 2015 r.

W załączeniu oferta

INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag na realizację zadania publicznego pt. Szkolenia policjantów ogniw patrolowo – interwencyjnych komend Miejskich i Powiatowych Policji woj. podkarpackiego

INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. "Szkolenia policjantów ogniw patrolowo – interwencyjnych komend Miejskich i Powiatowych Policji woj. podkarpackiego wzakresie oddziaływań na osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie, cz. II" przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA" ze Stalowej Woli.

W dniu 11 września 2015 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA" ze Stalowej Woli na realizację zadania publicznego p.n. " Szkolenia policjantów ogniw patrolowo – interwencyjnych komend Miejskich i Powiatowych Policji woj. podkarpackiego w zakresie oddziaływań na osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie, cz. II"

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl (w zakładce: Profilaktyka uzależnień, Informacje, raporty, badania).

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi zgłaszać można pisemnie w godzinach pracy ROPS w Rzeszowie (ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, sekretariat – pok. nr 313 /III piętro/ poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30), drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz listownie na adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hetmańska 120
35-078 Rzeszów
w terminie do dnia 23 września 2015 r.

W załączeniu oferta.

INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. "VIII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM. PIELĘGNIARSTWO W PROCESIE ZMIAN. KIM JESTEŚMY I DOKĄD ZMIERZAMY?"

INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. "VIII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM. PIELĘGNIARSTWO W  PROCESIE ZMIAN. KIM JESTEŚMY I DOKĄD ZMIERZAMY?" przez Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego w Lublinie. 

W dniu 11 sierpnia 2015 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego w Lublinie na realizację zadania publicznego  p.n. "VIII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM. PIELĘGNIARSTWO W  PROCESIE ZMIAN. KIM JESTEŚMY I DOKĄD ZMIERZAMY?". 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, a także na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl, w zakładce: Profilaktyka uzależnień, Informacje, raporty, badania. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi zgłaszać można pisemnie w godzinach pracy ROPS w Rzeszowie (ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, sekretariat – pok. nr 313  /III piętro/  poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30), drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz listownie na adres: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

ul. Hetmańska 120

35-078 Rzeszów

w terminie do dnia 17 sierpnia 2015 r.

 

W załączeniu oferta.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2015 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Uchwała Nr 35 / 712 / 15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 - 2020.

Do pobrania:

- treść uchwały

- załącznik do uchwały

Pozostałe dokumenty znajdziecie Państwo do pobrania w zakładcehttp://www.rops.rzeszow.pl/index.php/profilaktyka-uzaleznien-2/do-pobrania-sp-2141313251

Joomla templates by a4joomla

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz TU.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie plików cookies z tej witryny.